NIEUWSBRIEF JUNI 2016

Beste ouders

We naderen nu wel heel erg snel het einde van dit schooljaar. Ik meld jullie nog enkele belangrijkheden. Gelieve deze nieuwsbrief dan ook zeer aandachtig te lezen.

1.Wat heeft mijn kind nodig om op 01.09.2016 naar school te gaan?
In het kader van de kostenloosheid van het basisonderwijs bieden wij alles aan  behalve een boekentas en een pennenzak. De school zorgt voor alle materialen die nodig zijn om de eindtermen te bereiken. Pennen, kleurtjes, stiften, lat, gom, slijper, gradenboog, rekenmachientje, mappen, boeken, schriften, …
De materialen blijven op zoek en worden niet mee naar huis genomen tijdens het schooljaar tenzij de meester/juf dat toelaat of vraagt.
Mag mijn kind dan geen eigen materiaal meer aankopen? Jawel, het mag maar moet niet.

Alle kinderen gebruiken het aangeboden T-shirt en broekje voor de turnles. (Prijs = € 7,5 per stuk. Wordt gefactureerd)

2.Ik wil de godsdienstkeuze van mijn kind wijziging. Wat moet ik doen? NIEUW !
De wetgeving hieromtrent is gewijzigd. Je moet de wijziging van je keuze aanvragen via de directeur of het secretariaat voor 30 juni. De nieuw gekozen godsdienst gaat dan in vanaf 1 september en is geldig voor het hele schooljaar.

Als directeur ben ik even te ijverig geweest. Zeg maar te snel. Bovenstaande wijziging gaat pas in vanaf 01.09.2017.
Een keuzewijziging voor het schooljaar 2016-2017 kan dus nog één keer voor 08.09.2016 !

3.Wanneer is de school open tijdens de zomervakantie?
Van vrijdag 1 juli t.e.m. donderdag 6 juli, telkens van 9.00u tot 12.00u
Van donderdag 25 augustus t.e.m. woensdag 31 augustus, telkens van 9.00u tot 12.00u.
Buiten die perioden is enkel de directeur voor dringende vragen bereikbaar (0032473701506)

4.Bij welke juf/meester komt mijn kind volgend schooljaar terecht? Welke klasgenootjes?
Op maandag 29 augustus is iedereen welkom op school tussen 13.00u en 15.00u. Dan kan je kind kennismaken met de nieuwe leerkracht. Je kan ook een kijkje nemen in het nieuwe klaslokaal. Verder kom je vast en zeker te weten welke kinderen er nog in die klas zitten.

5.Verloren voorwerpen.
Misschien heeft uw kind “iets” op school vergeten. Dat kan gebeuren. Alle gevonden voorwerpen (brooddozen, kledingstukken, zwemgerief, e.d.) leggen we in onze eetzaal. Kom gerust eens kijken of er iets van uw kind ligt. Onze secretariaatsmedewerkers zullen u zeker graag helpen.
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om jullie allen een hele fijne, deugddoende en zonnige zomervakantie toe te wensen. Hopelijk kunnen we dan samen op 1 september beginnen aan een nieuw schooljaar.

Met vriendelijke groeten

René Reggers
directeur PBSV